| Newsletter| Febrer 2023 | «Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos» |

El 28 de desembre de 2022 es va publicar en el BOE el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos (el “RD 1055/2022”) que suposa un canvi de paradigma en matèria de gestió i prevenció de residus, reutilització i reciclatge.

El nostre equip de Corporate & M&A analitza en la present Newsletter els canvis més rellevants introduïts per la norma, el principal objectiu de la qual és establir el règim jurídic aplicable als envasos per a prevenir i reduir el seu impacte en el medi ambient.