Andorra

L’objectiu de la nostra Firma és oferir el servei de millor qualitat i orientat a les necessitats dels nostres clients. En aquest sentit, i fruit del nostre ADN d’especialització, oferim un assessorament d’alta qualitat des dels nostres diferents grups de pràctica, als sectors clau per al Principat d’Andorra.

Així, els sectors clau als quals oferim assessorament són els següents:

SECTORS

SUBSECTORS

Serveis Finances

Oferim assessorament a companyies en tot l’arc del mercat financer.

 • Banca.
 • Segurs d’inversió.
 • Serveis d’inversió.
 • Mitjans de pagament.
 • IIC/Alternatius.
 • Mercat de capitals.
 • Finançament alternatiu.
 • FinTech e InsurTech.

Cross Border Legal

Gràcies a la nostra idiosincràsia de signatura legal internacional, oferim un assessorament cross a les principals jurisdiccions del món.

 • UK & USA.
 • Espanya.
 • Resta d’Europa.
 • Àsia.
 • Amèrica (no USA).

Inmobiliari i Construcció

Oferim un assessorament especialitzat i de qualitat a companyies del sector immobiliari i construcció, enfocats a oferir una visió 360 de les necessitats dels nostres clients.

 • Agències.
 • Obra Privada.
 • Capital Raisers.
 • Obra pública.
 • Project Management.

Assegurances

Assessorament especialitzat a empreses i actors del sector assegurances.

 • Agents.
 • Companyies.
 • Reassegurança.

Turisme i Hospitality

La Firma compta amb professionals que aporten el seu coneixement per a oferir el millor assessorament als principals actors d’aquest sector.

 • Hotels.
 • Agències privades.
 • Tour-operadors.
 • Organismes públics.

Tecnològic i Innovaciò

Oferim assessorament integral i especialitzat a companyies tecnològiques i innovadores amb equips joves i altament qualificats.

 • Start-ups.
 • Small Caps.
 • Medium Caps.

Gobierno

Oferim àmplia experiència en el sector públic, oferint el millor assessorament a entitats públiques com estrangeres.

 • Local.
 • Estranger.

Esports 

Oferim assessorament en l’àmbit dels esports a companyies i persones físiques.

Distribuciò 

Amb àmplia experiència i incidència en el panorama econòmic espanyol, la nostra Firma ofereix assessorament a entitats de distribució i de gran consum.

 • Superfícies.
 • Marques i franquícies.
 • Tabac i alcohol.

Jocs D´Atzar

Oferim assessorament de qualitat a companyies de jocs d’atzar, tant presencial com en línia.

 • Presencial (offline).
 • Online.

Empresa familiar /HNW

Com a part del nostre ADN, comptem amb un equip altament qualificat que ofereix el millor assessorament tant a empreses familiars com a private clients.

 • Family Offices.
 • Private Banking.