EEUU

L’objectiu de la nostra Firma és oferir el servei de millor qualitat i orientat a les necessitats dels nostres clients. En aquest sentit, i fruit del nostre ADN d’especialització, oferim un assessorament d’alta qualitat des dels nostres diferents grups de pràctica, als sectors clau per als Estats Units.

Així, els sectors clau als quals oferim assessorament són els següents:

SECTORS

SUBSECTORS

Serveis Finances

Oferim assessorament a companyies en tot l’arc del mercat financer.

 • Banca.
 • Segurs d’inversió.
 • Serveis d’inversió.
 • Mitjans de pagament.
 • IIC/Alternatius.
 • Mercat de capitals.
 • Finançament alternatiu.
 • FinTech e InsurTech.

Fons i Capital Risc

Gràcies als nostres equips de professionals qualificats, oferim assessorament a companyies del sector de fons i capital risc, tant regulades com no regulades.

 • Regulat.
 • No regulat.

Inmobiliari i Construcció

ferim un assessorament especialitzat i de qualitat a companyies del sector immobiliari i construcció, enfocats a oferir una visió 360 de les necessitats dels nostres clients.

 • Agències.
 • Obra Privada.
 • Capital Raisers.
 • Obra pública.
 • Project Management.

Turisme i Hospitality

La Firma compta amb professionals que aporten el seu coneixement per a oferir el millor assessorament als principals actors d’aquest sector.

 • Hotels.
 • Agències privades.
 • Tour-operadors.
 • Organismes públics.

Tecnològic i Innovaciò

Oferim assessorament integral i especialitzat a companyies tecnològiques i innovadores amb equips joves i altament qualificats.

 • Start-ups.
 • Small Caps.
 • Medium Caps.

Esports i Entreteniment

Oferim assessorament en l’àmbit dels esports a companyies i persones físiques.

Distribuciò i Gran Consum

Amb àmplia experiència i incidència en el panorama econòmic espanyol, la nostra Firma ofereix assessorament a entitats de distribució i de gran consum.

 • Superfícies.
 • Marques i franquícies.
 • Tabac i alcohol.

Jocs D´Atzar

Oferim assessorament de qualitat a companyies de jocs d’atzar, tant presencial com en línia.

 • Presencial (offline).
 • En línia (online).

Empresa familiar /HNW

Com a part del nostre ADN, comptem amb un equip altament qualificat que ofereix el millor assessorament tant a empreses familiars com a private clients.

 • Family Offices.
 • Private Banking.

Energia

Oferim un assessorament de qualitat a empreses energètiques, basant-nos en els nostres vectors d’especialitat.

Indústria i Logística

Oferim un assessorament de qualitat a empreses industrials i de logística, basant-nos en els nostres vectors d’especialitat.

 • Automoció.
 • Farmàcia.
 • Moda.