| Tax Flash | Gener 2023 | «Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres» |

El Consell General va aprovar en la sessió plenària d’ahir 19 de gener, la Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, que serà publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (“BOPA”) en els propers dies una vegada hagi estat sancionada i promulgada pels Coprínceps.

L’objectiu principal de la reforma, tal com resa l’exposició de motius, és afavorir la consolidació fiscal, continuar amb el procés de convergència amb els estàndards internacionals i simplificar i dotar de coherència el sistema fiscal andorrà, com per exemple integrant l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries als altres tributs directes.