| Tax Flash | Juny 2023 | «Pla de control fiscal per a l’exercici del 2023» |

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra d’avui, 7 de juny del 2023 publica el Pla de control fiscal per a l’exercici 2023, que és l’instrument en el qual s’han d’integrar les actuacions de control que es duran a terme durant l’exercici pels òrgans d’inspecció, de gestió tributària, de la Duana i de recaptació. Si bé el seu contingut té caràcter reservat, són públics els criteris generals que inspiren la seva elaboració i execució.

El Pla de control fiscal incorpora el Pla d’inspeccions tributàries així com els plans de comprovacions de gestió tributària i de comprovacions i inspeccions duaneres, les actuacions de recaptació i la coordinació de les actuacions de control entre les direccions adjuntes del Departament de Tributs i de Fronteres (DTF).

En aquest Tax Flash, l’equip fiscal d’Andorra analitza els canvis aprovats pel Consell General i el que suposaran per al Principat en matèria tributària.