| Notícies | Juliol 2023 | «Cases & Lacambra assessora a SAREB en la venda d’una cartera de 3.000 milions d’euros» |

L’equip de Serveis Financers de Cases & Lacambra ha assessorat la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) en la venda d’una cartera de 3.000 milions d’euros de préstecs fallits sense garantia hipotecària (unsecured) de societats mercantils, la cartera de major rellevància venuda fins avui per l’entitat.

L’operació, que s’ha tancat aquesta setmana, suposa la venda de la major cartera de la història de Sareb i Casis & Lacambra ha actuat com el seu assessor legal en l’operació, mentre que EY ha actuat com a assessor financer.

L’equip de Cases & Lacambra ha estat liderat per Toni Barios, soci de l’equip de Serveis Financers juntament amb l’associada María Arroyos.