| Reconeixement | Febrer 2021 | Chambers Global 2021 |

Chambers&Partners reconeix a 2 advocats de Cases&Lacambra entre els més prestigiosos del Principat d’Andorra i Espanya en la seva edició global.

Marc Ambrós millora la seva posició i Miguel Cases manté el seu reconeixement a Andorra. Al mateix temps, és reconegut, per primera vegada, en Banking & Finance Espanya, passant a estar reconegut com a advocat líder en 2 jurisdiccions, cosa molt poc habitual.

Els advocats reconeguts es mantenen i milloren el seu posicionament: Miguel Cases manté la Banda 2 a Andorra i entra a Banda 5 a Banking & Finance Spain. D’altra banda, Marc Ambrós es situa en Banda 3 a Andorra.

A més, la Firma manté el seu posicionament en la pràctica de General Business Law Andorra en Banda 2.

L’enfortiment de la nostra presència a Chambers en la seva edició Global suposa un reconeixement més per a la nostra Firma com a operador legal global. Crec que és molt significatiu que totes les nostres pràctiques estiguin reconegudes en directoris legals tenint en compte la joventut i grandària de la nostra Firma. El que segur que posa de manifest és l’encert de la nostra aposta decidida per la projecció de la jurisdicció espanyola i andorrana en el món i que el valor de l’especialització no se cenyeix al coneixement d’ordenaments jurídics tractats com a compartiments estancs, sinó que traspassa fronteres”, assenyala Miguel Cases, soci co-director de la Firma i reconegut en aquesta última edició.