| Conferència | Març 2017 | Andorra |

La Firma, dins el cicle anual de Conferències, va organitzar aquesta jornada sota el títol “Intercanvi d’informació automàtic i regularització fiscal: nou escenari després del dictamen enviat per la Unió Europea a Espanya“.

La trobada va comptar amb l’assistència d’Alejandro del Camp, advocat i soci director del Departament Fiscal de DMS Consulting a Palma de Mallorca. El Sr. Del Campo és especialista en Dret Financer i Tributari a Espanya, amb especial dedicació a assumptes relacionats amb fiscalitat de no residents i immobiliària. A principis de l’any 2013, el Sr. Del Campo va presentar una denúncia contra Espanya davant la Comissió Europea arran de l’aprovació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre de Mesures de prevenció del frau fiscal, que va introduir, entre altres reformes , la nova declaració informativa de béns i drets a l’estranger, més coneguda com a model 720.

La denúncia va ser admesa a tràmit i ha derivat finalment en l’emissió d’un dictamen motivat remès per la Comissió Europea a Espanya, donant-li un termini màxim de 2 mesos per a modificar i derogar certs aspectes de la norma (sancions desproporcionades, imprescriptibilitat de fet imposable, etc).
Davant el nou marc estàndard d’intercanvi automàtic d’informació fiscal (CRS) que ja ha entrat en vigor a Andorra i l’elevadíssim cost de regularitzar amb la normativa espanyola en vigor el Dictamen de la Comissió podria suposar una última oportunitat perquè el Govern rectifiqui i perquè els contribuents que no ho han fet encara, regularitzin la seva situació davant la hisenda espanyola a un cost raonable.

La jornada va comptar també amb la participació de Miguel Cases i Ernesto Lacambra, socis de la Firma.