| Esdeveniment | Maig 2020 | Operacions de finançament sindicat |

La Firma va iniciar les seves Live Events parlant sobre operacions de finançament sindicat. Els socis Toni Barios i Bojan Radovanovic van compartir la seva experiència en les múltiples qüestions que es plantegen en relació amb l’estructuració d’operacions de finançament sindicat vinculades a la Línia d’Avals ICO i dels principals aspectes a tenir en compte, amb particular èmfasi en: els criteris d’elegibilitat sota la Línia d’Avals ICO; les alternatives d’estructuració i les condicions suspensives.

L’esdeveniment va comptar amb la participació en remot de quasi 100 directius.